ویزای دبی

*مدارک لازم جهت اخذ ویزا

1.پاسپورت
2.چک ضمانت به مبلغ 5.000.000 تومان برای مسافرین دارای پرواز غیر چارتری
*ارائه چک ضمانت برای مسافرین چارتری ضروری نمیباشد

*مدت زمان لازم جهت تحویل

  • ویزای عادی و یکماهه : 6 الی 7 روز کاری
  • ویزای فوری : 2 الی 3 روز کاری