ویزای شنگن

*مدارک لازم جهت اخذ ویزا

 • 1.اصل شناسنامه و شناسنامه همسر به همراه کپی
 • 2.پاسپورت (قدیمی و جدید )به همراه فتوکپی گذرنامه باید از زمان پایان روادید در خواستی به مدت حداقل 6ماه معتبر میباشد.
 • 3.در صورت تاهل و شاغل بودن همسر ارائه مدارک شغلی وی به همراه فتوکپی آن ضروری است.
 • 4. 2قطعه عکس 3.5 و4.5 با زمینه روشن و تمام رخ که ظرف یک سال اخیر گرفته شده باشد.
 • 5.معرفی نامه معتبر از محل کار / نام و نام خانوادگی / پست سازمانی در شرکت /دلیل و زمان سفر.
 • 5.روز نامه رسمی / کارت بازرگانی /جواز تولید/پروانه کسب /فیش حقوقی / گواهی دانشجویی(در صورت دارا بودن)
 • 6.لیست بیمه به همراه فتوکپی آن
 • 7.پرینت بانکی یاگزارش موجودی بانکی ترجیحا به لاتین
 • 8.اسناد ملکی یا قولنامه/ سر قفلی / وکالتنامه/ به نام متقاضی و یا همسر به همراه فتوکپی آن
 • 9.ارائه کارت بازرگانی در صورت دارا بودن
 • 10.در صورت امکان ارائه مدارکی دال بر قرارداد با شر کتهای خارجی و نمایندگی ها.
 • 11.ترجمه کلیه مدارک الزامی است

*مدت زمان لازم جهت تحویل

3 تا 4 هفته

 

€ 650