ویزای انگلیس

*مدارک لازم جهت اخذ ویزا

 1. اصل شناسنامه و شناسنامه همسر به همراه کپی
 2. پاسپورت (قدیمی و جدید )به همراه فتوکپی . گذرنامه باید از زمان پایان روادید در خواستی به مدت حداقل 6ماه معتبر میباشد.
 3. در صورت تاهل و شاغل بودن همسر ارائه مدارک شغلی وی به همراه فتوکپی ان ضروری است.
 4. 2قطعه عکس 3.5 و4.5 با زمینه روشن و تمام رخ که ظرف یک سال اخیر گرفته شده باشد.
 5. معرفی نامه معتبر از محل کار / نام و نام خانوادگی / پست سازمانی در شرکت /دلیل و زمان سفر.
 6. روز نامه رسمی / کارت بازرگانی /جواز تولید/پروانه کسب /فیش حقوقی / گواهی دانشجویی(در صورت دارا بودن)
 7. لیست بیمه به همراه فتوکپی آن
 8. پرینت بانکی یا گزارش موجودی بانکی ترجیحا به لاتین
 9. اسناد ملکی یا قولنامه/ سر قفلی / وکالتنامه/ به نام متقاضی و یا همسر به همراه فتوکپی آن
 10. ارائه کارت بازرگانی در صورت دارا بودن
 11. در صورت امکان ارائه مدارکی دال بر قرارداد با شر کتهای خارجی و نمایندگی ها.
 12. ترجمه کلیه مدارک الزامی است

*مدت زمان لازم جهت تحویل

 • *مدت زمان لازم جهت تحویل 3 تا 4 هفته